Disclaimer

De website van Bella&Bambino is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan onverhoopt gebeuren dat niet alle informatie op deze website actueel, juist en/of volledig is.

De inhoud van deze website is slechts ter informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie (bijvoorbeeld tariefinformatie) worden ontleend.
Uitzondering hierop vormen de algemene voorwaarden van Bella&Bambino. Op alle producten en diensten van Bella&Bambino zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Bella&Bambino behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bella&Bambino